Saksliste – Råstølen Velforenings årsmøte tirsdag 21. juni kl. 20-22 i Kvernslåtten barnehage

Følgende informasjon er sendt medlemmene i Råstølen Velforening pr. mail.

Hei

Refererer til innkalling sendt tidligere vedrørende årsmøte 
til Råstølen velforenings årsmøte:

Tid: Tirsdag 21. juni kl. 20-22 (merk. nytt tidspunkt!)
Sted: Kvernslåtten barnehage

Vedlagt følger oppdatert saksliste samt tilhørende vedlegg.

Merk! Vi åpner også for at andre utenfor de respektive styrene 
om å komme på årsmøte.

SAKSLISTE

1. Konstituering av møtet
Registrering av fremmøtte og fullmakter (se Vedlegg 1 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-1-Navneseddel-og-Fullmakt NULL.pdf)).

Valg av
a.      Møteleder, styre foreslår Trond S. Svanes
b.     Referent, styre foreslår Alexander Gundersen
c.     Tellekorps, styre foreslår Malvin Eikås og Leni Batalden
d.        To personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsberetning 2010
Vedlegg 2 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-2-Årsberetning-2010 NULL.pdf)

4. Regnskap for 2010
Vedlegg 3 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-3-Regnskap-for-2010 NULL.pdf)

5. Budsjett 2011
Vedlegg 4 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-4-Budsjett-2011 NULL.pdf)

6. Planer for kommende år
Vedlegg 5 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-5-Planer-for-kommende-år NULL.pdf)

7. Innmelding av nye medlemmer
Vedlegg 6 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-6-Innmeldingsblankett-for-Råstølen-Velforening NULL.pdf)

8. Forslag til vedtektsendring
Vedlegg 7 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-7-Forslag-til-vedtektsendring NULL.pdf)

9. Valgkomiteens innstilling til styre
Vedlegg 8 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Vedlegg-8-Valgkomiteens-innstilling-til-styre NULL.pdf)

10. Eventuelt

Presentasjon av arbeidsgruppene:

  • Ung i Råstølen         – v/Hilde Skjellvik Larsen
  • Friluft                        – v/Lene Beathe Dømbe
  • Web                         – v/Harald Kaada

Vi håper å se flest mulig av dere!

Vel møtt! 🙂

mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes

Saksliste_Årsmøte_Råstølen_Velforening_2011_06_21_v.1.0 (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/wp-content/uploads/2011/06/Saksliste_Årsmøte_Råstølen_Velforening_2011_06_21_v NULL.1 NULL.0 NULL.pdf)

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F688&title=Saksliste+%E2%80%93+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforenings+%C3%A5rsm%C3%B8te+tirsdag+21 NULL.+juni+kl NULL.+20-22+i+Kvernsl%C3%A5tten+barnehage&summary=F%C3%B8lgende+informasjon+er+sendt+medlemmene+i+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+pr NULL.+mail NULL.%0D%0AHei%0D%0A%0D%0ARefererer+til+innkalling+sendt+tidligere+vedr%C3%B8rende+%C3%A5rsm%C3%B8te+%0D%0Atil+R%C3%A5st%C3%B8len+velforenings+%C3%A5rsm%C3%B8te%3A%0D%0A%0D%0ATid%3A+Tirsdag+21 NULL.+juni+kl NULL.+20-22+%28merk NULL.+nytt+tidspunkt%21%29%0D%0ASted%3A+Kvernsl%C3%A5tten+barnehage%0D%0A%0D%0AVedlagt+f%C3%B8lger+oppdatert+saksliste+sa)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=https%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F688)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F688&text=Saksliste+%E2%80%93+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforenings+%C3%A5rsm%C3%B8te+tirsdag+21 NULL.+juni+kl NULL.+20-22+i+Kvernsl%C3%A5tten+barnehage+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Info fra styret. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *