Medlemmer

Følgende velforeninger (som utgjør i overkant av 400 boenheter) er pr. i dag medlem av Råstølen Velforening

  • Sameiet Alaska
  • Siljutun Velforening
  • Seljehagen Velforening
  • Harald Sæverudsveg Borettslag
  • Slåtten Råstølen Sameie
  • Vindharpeslåtten Sameie
  • Sameiet Vindharpen Terrasse (http://www NULL.vindharpenterrasse NULL.no/)
  • Velforeningen Vindharpeveien 16-30
  • Velforeningen Vindharpevegen 34-46
  • Sameiet Rondo Park (http://www NULL.rondopark NULL.no/)
  • Steinsvikkroken Huseierforening
  • Steinsviklunden Velforening
  • Steinsvikkroken Vel (http://www NULL.steinsvikkroken NULL.no/)
  • Tonehagen Sameie
  • Vindharpevegen Veglag
  • Storhaugen Sameige
  • Sameiet Kozmoz
Antallet enkeltboliger som er medlem er p.t. 1.

Hvis din velforening ønsker å bli medlem, er dere velkommen til å ta kontakt (http://www NULL.rastolenvel NULL.no/kontakt-oss).

Det er stengt for kommentarer.