Formål

Formål med Råstølen Velforening

”Ivareta medlemmenes felles interesser i området og
søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø”

”Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
Råstølen Velforening er et samarbeidsorgan for medlemmene.”

”Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og
samarbeidsorgan overfor kommunen, offentlige organer og andre
instanser som ønsker å utvikle området i henhold til
velforeningens intensjoner.”

Det er stengt for kommentarer.