Hvem er vi?

Råstølen Velforening (stiftet 13. April 2010) og er en overordnet velforening for velforeninger/sameier/borettslag i området Råstølen (kart). Området dekker ca. 700 boenheter (overkant av 20 velforeninger/sameier/borettslag).

Råstølen Velforening ble stiftet for å fremme/ivareta saker med felles interesser for nærområdet og jobbe under mottoet: “Sammen er vi sterke”.

Viktige saker velforeningen jobber med er å:

– kjempe for å få bygget Tunesflaten skole med flerbrukshall
– få på plass en ballbinge/kunstgressbane
– sikre trygge skoleveier
– få et felles samlingspunkt for området – Kulturhus (langtidsprosjekt)

Som et ledd i dette arbeidet er velforeningen aktiv i form av tett dialog med aktører som politikere, samt i tillegg gjennomfører velforeningen en en rekke markeringer for å få medieoppmerksomhet (eks. vis fakkeltoget i desember 2009 samt markeringen ved “kulen” 25. august 2010 for å kjempe for å få bygget Tunesflaten skole med flerbrukshall).

Mer om Råstølen Velforenings formål finner dere her.

Vedtekter
Stiftelsesdokument

Det er stengt for kommentarer.