Medlemmer

Følgende velforeninger (som utgjør i overkant av 400 boenheter) er pr. i dag medlem av Råstølen Velforening

 • Sameiet Alaska
 • Siljutun Velforening
 • Seljehagen Velforening
 • Harald Sæverudsveg Borettslag
 • Slåtten Råstølen Sameie
 • Vindharpeslåtten Sameie
 • Sameiet Vindharpen Terrasse (http://www NULL.vindharpenterrasse NULL.no/)
 • Velforeningen Vindharpeveien 16-30
 • Velforeningen Vindharpevegen 34-46
 • Sameiet Rondo Park (http://www NULL.rondopark NULL.no/)
 • Steinsvikkroken Huseierforening
 • Steinsviklunden Velforening
 • Steinsvikkroken Vel (http://www NULL.steinsvikkroken NULL.no/)
 • Tonehagen Sameie
 • Vindharpevegen Veglag
 • Storhaugen Sameige
 • Sameiet Kozmoz
Antallet enkeltboliger som er medlem er p.t. 1.

Hvis din velforening ønsker å bli medlem, er dere velkommen til å ta kontakt.

Det er stengt for kommentarer.