Store utbyggingsplaner for Tunesflaten/Fagerheim

Illustrasjon av planlagt barneskole på Fagerheim

Byrådet behandlet saken i møtet 23.08.12 sak 1348-12 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områderegulering ut på høring og offentlig ettersyn. Planen gjelder Gnr. 120,bnr. 5 m.fl. Fagerheim (offisielle navn på Tunesflaten).

Hovedmålet med planen er å tilrettelegge for bygging av grunnskole, evt med flerbrukshall og boliger med tilhørende adkomst og infrastruktur for gående og syklende. Sentralt i området skal det i tilknytning til bybanestoppet etableres et offentlig torg.

Illustrasjon av planlagt torg på Fagerheim

For mer detaljer kan du gå inn på Bergen Kommunes hjemmeside (se link under):

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-98181 (https://www NULL.bergen NULL.kommune NULL.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-98181)

 • facebook Anbefal på Facebook
 • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1040&title=Store+utbyggingsplaner+for+Tunesflaten%2FFagerheim&summary=%5Bcaption+id%3D%22attachment_1041%22+align%3D%22alignleft%22+width%3D%22640%22%5D+Illustrasjon+av+planlagt+barneskole+p%C3%A5+Fagerheim%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0AByr%C3%A5det+behandlet+saken+i+m%C3%B8tet+23 NULL.08 NULL.12+sak+1348-12+og+fattet+f%C3%B8lgende+vedtak%3A%0D%0A%0D%0AI+medhold+av+plan-+og+bygningslovens+%C2%A7+12-10+legges+forslag+til+omr%C3%A5deregulering+ut+p%C3%A5+h%C3%B8ring+og+offentlig)
 • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1040)
 • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1040&text=Store+utbyggingsplaner+for+Tunesflaten%2FFagerheim+-+)
 • print Skriv ut innlegg
 • bookmark Legg til side i favoritter
 • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

2 kommentarer til Store utbyggingsplaner for Tunesflaten/Fagerheim

 1. Kristin Borgen Takle sier:

  Jeg regner nesten med at det ligger i kortene at fartsgrensen senkes på denne strekningen av steinsviken…?

  • admin sier:

   Hei! Råstølen Velforening har kommentert fartsgrensen i vårt notat til forslaget til reguleringsplanen, og fått muntlige tilbakemeldinger som sier at dette er en selvfølge.

   I forslaget til reguleringsplaner er det også i punkt 5.3.2 skrevet følgende ; Vegen er en offentlig kjøreveg, men vegen med tilhørende sideareal skal ha en utforming og materialbruk som inviterer til lav hastighet og hensyntagen inn mot bussholdeplasser og fotgjengerkryssing ved o_KST.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *