Innkalling årsmøte 2012 (10.06.13)

Det er duket for Råstølen velforenings årsmøte:

Tid:     Mandag 10. juni kl. 2000-2200
Sted:   Kvernslåtten barnehage

Forslag til saker til behandling på årsmøte må være sendt til styre@rastolenvel.no (styre null@null rastolenvel NULL.no) innen to (2) uker før årsmøtet Endelig saksliste vil bli sendt ut til alle medlemmene (og kommende medlemmer) senest én uke før årsmøtet.
Hvert medlem har adgang til årsmøtet med inntil 2 personer. Ingen av medlemmene har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Velforeninger/Sameier/borettslag som ønsker medlemsskap i Råstølen Velforening ber vi melde fra om dette snarest.
Valgkomiteen jobber i disse dager med å sette sammen nytt styre.
Vi oppfordrer alle som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen ved

Bjørn Årdal               mail: bjorn.ardal@spv.no (bjorn NULL.ardal null@null spv NULL.no)        mob: 92640864
Arne Konglevoll        mail: arnekon@online.no (arnekon null@null online NULL.no)        mob: 94833177

Sett av Mandag 10. juni i kalenderen og så håper vi å se flest mulig av dere da. 🙂

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1241&title=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+2012+%2810 NULL.06 NULL.13%29&summary=Det+er+duket+for+R%C3%A5st%C3%B8len+velforenings+%C3%A5rsm%C3%B8te%3A%0D%0A%0D%0ATid%3A%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0Mandag+10 NULL.+juni+kl NULL.+2000-2200%0D%0ASted%3A%C2%A0%C2%A0%C2%A0Kvernsl%C3%A5tten+barnehage%0D%0A%0D%0AForslag+til+saker%C2%A0til+behandling+p%C3%A5+%C3%A5rsm%C3%B8te+m%C3%A5+v%C3%A6re+sendt+til%C2%A0styre%40rastolenvel NULL.no%C2%A0innen+to+%282%29+uker+f%C3%B8r+%C3%A5rsm%C3%B8tet+Endelig+saksliste+vil+bli+sendt+ut+til+alle+medlemmene+%28o)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1241)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1241&text=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+2012+%2810 NULL.06 NULL.13%29+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt, Info fra styret. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.