Innkalling årsmøte 2013 (02.06.14)

Dere innkalles til årsmøte i Råstølen velforening (se vedlagt foreløpig saksliste her)

Tid:      Mandag 2. juni kl. 2000-2200
Sted:   Kvernslåtten barnehage

Vi ber dere om å bekrefte mottakelse av denne mailen snarest slik at vi sikrer oss at alle har fått innkallingen. Dersom noen av mottakerne ikke lenger er kontaktperson i deres velforening/sameie/borettslag ber vi dere videresende denne mailen til riktig person samt melde tilbake til oss snarest med riktig kontaktinformasjon.

Forslag til saker til behandling på årsmøte må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet (dvs. senest innen 19. mai). Endelig saksliste vil bli sendt ut til alle medlemmene (og kommende/potensielle medlemmer) senest én uke før årsmøtet (dvs. senest 26. mai).

Ingen av medlemmene har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt (se vedlegg 1).

Velforeninger/Sameier/borettslag som ønsker medlemsskap i Råstølen velforening ber vi melde fra om dette snarest og senest innen 26. mai. Se Vedlegg 6 som vi ber dere om å ta med utfylt på årsmøte.

Valgkomiteen jobber i disse dager med å sette sammen nytt styre.
Vi oppfordrer alle som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen ved
Bjørn Årdal               mail: bjorn.ardal@spv.no (bjorn NULL.ardal null@null spv NULL.no)        mob: 92640864
Arne Konglevoll        mail: arnekon@online.no (arnekon null@null online NULL.no)        mob: 94833177

Sett av Mandag 2. juni i kalenderen og så håper vi å se flest mulig av dere da. 🙂

Innkalling_Årsmøte_Råstølen_Velforening_2014-06-02_v0.1
Vedlegg 1 – Navneseddel og Fullmakt
Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening

Vennlig hilsen
Råstølen velforening 
v/Trond S. Svanes
E-post: styre@rastolenvel.no (styre null@null rastolenvel NULL.no)
Web:    www.rastolenvel.no

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1353&title=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+2013+%2802 NULL.06 NULL.14%29&summary=Dere+innkalles+til+%C3%A5rsm%C3%B8te+i+R%C3%A5st%C3%B8len+velforening+%28se+vedlagt+forel%C3%B8pig+saksliste+her%29%0D%0ATid%3A%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0Mandag+2 NULL.+juni+kl NULL.+2000-2200%0D%0ASted%3A%C2%A0%C2%A0%C2%A0Kvernsl%C3%A5tten+barnehage%0D%0AVi+ber+dere+om+%C3%A5+bekrefte+mottakelse+av+denne+mailen+snarest+slik+at+vi+sikrer+oss+at+alle+har+f%C3%A5tt+innkallingen NULL.+Dersom+noen+av+mottakerne+ikk)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1353)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1353&text=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+2013+%2802 NULL.06 NULL.14%29+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.