Innkalling årsmøte i Råstølen Velforening 21. jun. 2011

Dere innkalles til årsmøte i Råstølen Velforening (se vedlagt foreløpig innkalling. NB! Tidspunktet i vedlegget er feil. Korrekt tid er 2000-2200)

Tid: Tirsdag 21. juni kl. 2000-2200
Sted: Kvernslåtten barnehage

Vi ber dere om å bekrefte mottakelse av denne mailen asap slik at vi sikrer oss at alle har fått den. Dersom noen av mottakerne ikke lenger er kontaktperson i deres velforening/sameie/borettslag ber vi dere videresende denne mailen til riktig person samt melde tilbake til oss med riktig kontaktinformasjon asap.

Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet (dvs. seinest innen 7. juni). Den endelige sakslisten som skal behandles på årsmøtet, vil bli sendt ut til alle medlemmene (og kommende medlemmer) seinest en uke før årsmøtet (dvs. seinest 14. juni).

Hvert medlem har adgang til årsmøtet med inntil 2 personer. Ingen av medlemmene har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt (se vedlegg 1)

Velforeninger/Sameier/borettslag som ønsker medlemsskap i Råstølen Velforening ber vi melde fra om dette snarest og seinest innen 7. juni. Se Vedlegg 6 som vi ber dere om å ta med utfylt på årsmøte.

Vennlig hilsen
Råstølen Velforening
v/Trond S. Svanes

Innkalling
Vedlegg 1 – Navneseddel og Fullmakt
Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen Velforening

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F680&title=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+i+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+21 NULL.+jun NULL.+2011&summary=Dere+innkalles+til+%C3%A5rsm%C3%B8te+i+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+%28se+vedlagt+forel%C3%B8pig+innkalling NULL.+NB%21+Tidspunktet+i+vedlegget+er+feil NULL.+Korrekt+tid+er+2000-2200%29%0D%0A%0D%0ATid%3A++++++Tirsdag+21 NULL.+juni+kl NULL.+2000-2200%0D%0ASted%3A+++Kvernsl%C3%A5tten+barnehage%0D%0A%0D%0AVi+ber+dere+om+%C3%A5+bekrefte+mottakelse+av+denne+mailen+asap+slik+at+vi+sikrer+oss+at+alle)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F680)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F680&text=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+i+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+21 NULL.+jun NULL.+2011+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Info fra styret. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *