Reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal – Flesland

Forslag til reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal – Flesland er nå lagt frem etter 2. gangs behandling i Byrådet. Forslaget vil bli lagt frem for Bystyret for endelig beslutning i september (2011).

Det var i opprinnelig planforslag foreslått å bygge Steinsvikvegen om til en miljøprioritert gate på en strekning over Tunesflaten. Kryssinger på tvers av veien skulle foregå i plan. Råstølen velforening har engasjert seg i saken rundt området Råstølen/Tunesflaten og kommet med en rekke innspill i høringsfasen som har vært medvirkende til viktige justeringer ifht opprinnelig planforslag. Dagens undergang under Steinsvikvegen foreslås nå erstattet av en gangbro, som krysser både vei og bane, over mot ny skoletomt.

Trafikksystemet er omarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen, slik at:
• En gjennomgående sykkelforbindelse er lagt på sørsiden av Steinsvikvegen. Denne kan inngå i et større system i fremtiden.
• Gangbro blir tilbud for konfliktfri gangkryssing, spesielt for skolebarn. Det er ikke mulig å få denne helt i henhold til krav om universell utforming (1:20), men med UU standard på kryssinger i plan kan det aksepteres 1:12 stigning på gangbro.
• Veien kanaliseres og kryss mot Fagerheim og mot Råstøl signalreguleres.
• Kryssing i plan for gående og syklende som del av signalanlegg. Disse kryssingene må ha universell utforming.
• Bussholdeplass tilrettelegges i nærheten av Bybanestopp.
• Hastighetsnivået bør senkes, trolig med skiltet hastighet 40 eller 50 km/t på strekningen, på grunn av nærhet til skole.

Den nye illustrasjonsplan for Råstølen/Tunesflaten er vist på figuren under
Under finner du justert forslag til reguleringsplan:

Forslag til reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal – Flesland. Plannummer 61170000. 2. gangs behandling (http://www3 NULL.bergen NULL.kommune NULL.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2011097350-3061592 NULL.PDF ).

BYBANEN RÅDAL – FLESLAND – ENDRINGER AV PLANEN I DP1 ETTER OFFENTLIG ETTERSYN (http://www3 NULL.bergen NULL.kommune NULL.no/BKSAK_filer/bksak/0/VEDLEGG/2011097350-3055153 NULL.pdf)

Traseet i sin helet (Rådal-Flesland) er vist på figuren under:

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F710&title=Reguleringsplan+for+Bybanen+p%C3%A5+strekningen+R%C3%A5dal+%E2%80%93+Flesland&summary=Forslag+til+reguleringsplan+for+Bybanen+p%C3%A5+strekningen+R%C3%A5dal+-+Flesland+er+n%C3%A5+lagt+frem+etter+2 NULL.+gangs+behandling+i+Byr%C3%A5det NULL.+Forslaget+vil+bli+lagt+frem+for+Bystyret+for+endelig+beslutning+i+september+%282011%29 NULL.%0D%0A%0D%0ADet+var+i+opprinnelig+planforslag+foresl%C3%A5tt+%C3%A5+bygge+Steinsvikvegen+om+til+en+milj%C3%B8prioritert+gate+p%C3%A5)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F710)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F710&text=Reguleringsplan+for+Bybanen+p%C3%A5+strekningen+R%C3%A5dal+%E2%80%93+Flesland+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *