VOLLEYBALLHALL PÅ RÅSTØLEN – BYGG DEN NÅ!!!

Fra: flere hundre beboere på Råstølen

Til: alle i Bystyret.

Emne: VOLLEYBALLHALL PÅ RÅSTØLEN – BYGG DEN NÅ!!!

Denne mailen tar fire minutter å lese, og det oppfordrer jeg dere til å gjøre.

Det ser dessverre ut som om nærområdet her oppe taper kampen om Tunesflaten skole, og selv om vi mener dette er en dårlig og lite fremtidsrettet løsning må vi ta et slikt eventuelt vedtak til etterretning. Men da er det om å gjøre å redde stumpene…

Dersom dere nå innstiller på å bygge ut Søråshøgda og Skeie er det fattet følgende vedtak i Bystyret i november 2010 ;

Etter en samlet vurdering vil byrådet gå inn for å utvide Søråshøgda skole til en B550 skole med utbedret gangvei mot Råstølen og ny ballbane/uteområde til høsten 2012 (anslått investeringskostnad: 35 mill), og utvide Skeie skole til en B500 skole høsten 2013 (anslått investeringskostnad: 31,5 mill). Byrådet går inn for å bygge permanente tilbygg. I stedet for å utvide gymnastikkarealene på skolene, noe som også vil være komplisert, vil byrådet av hensyn til nærmiljøet i de nye boligområdene gå inn for å bygge en frittstående volleyballhall på deler av den gamle skoletomten i Råstølen (anslått investeringskostnad: 25,0 mill). Resten av arealet kan frigjøres til annet formål. Med hhv. 500 og 550 elever vil de fleste årstrinn kunne bruke eksisterende gymnastikksaler på skolene, men de aller eldste elevene vil måtte bruke volleyballhallen som vil ligge 1-1,5 km. unna. Dette kan timeplanmessig organiseres til starten eller slutten av dagen.

Dette sitatet er hentet fra byrådssaken om bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 – 2024 side 45.

Volleyballhallen er også vedtatt i budsjettet for 2012.

Det vil si at det er fattet en beslutning på at det skal bygges volleyballhall på Råstølen, av to meget viktige grunner;

Det må være et gymsaltilbud, og fysisk aktivitet er et av satsningsområdene i dagens samfunn, til elevene på de skolene dere nå bestemmer skal bygges ut. Dersom volleyballhallen ikke bygges hvor skal disse elevene da ha gym, på skolekjøkkenet… Det er enlogisk brist i hele saken dersom dere ikke innser dette faktumet.

Det står også at denne hallen må bygges med hensyn til nærmiljøet. Jeg skal ikke bruke mer tid på å argumentere for det ovenfor dere nå, for det behovet forstod Bystyret allerede i 2010 og det regner vi med at alle gjør nå også. Det som forverrer situasjonen ytterligere er at vi i Råstølen Velforening det siste halvannet året har jobbet med volleyballhallen som utgangspunkt for alt arbeidet vi gjør for oppvekstvilkårene for barn og unge, og dersom dere holder oss for narr med å trekke tilbake et vedtak som er gjort i Bystyret i 2010 så har dere faktisk kostet barn og unge 1,5 år med unødvendig venting. Og det er en skam!

De eneste to argumentene jeg har hørt for å trenere saken om volleyballhallen ytterligere er at den skal samlokaliseres med en eventuell skole på Tunesflaten, og at det i så fall er for langt å gå til Råstølen volleyballhall for barna på den eventuelle skolen for å ha gym.

For å plukke dette fra hverandre så sier vi følgende ;

Dersom dere bygger på Skeie og Søråshøgda skoler nå så tar dere unna 200 av elevene som kunne vært grunnlaget for Tunesflaten skole. Det er da ikke nok barneskoleelever uten skoleplass igjen i 2016 til å fatte et vedtak om barneskole på Tunesflaten, og da blir ikke skolen bygget. Dersom dere skal bruke som argument mot bygging av volleyballhall på Råstølen at dere tror at det blir et behov for en barneskole på Tunesflaten i 2016, så bygg den nå da vel! Slutt å sløs mer med pengene våre, ved å bruke over 70 millioner på Skeie og Søråshøgda, dersom dere innerst inne tror at Tunesflaten barneskole er nødvendig. En eventuell bygging av Tunesflaten barneskole i 2016 er dermed ikke et argument.

Det er ca 370 meter å gå fra en eventuell ny skole på Tunesflaten, via en helt trygg gangbro, til tomten i Råstølen. Dersom det er en ungdomsskole dere tror kan bli bygget der så klarer de elevene helt fint å gå disse metrene til gymsalen! Ikke bruk en eventuell avstand som argument!

Da er det ikke flere argumenter igjen. Jo forresten, det er ett. Økonomi. Men har ikke dere som politikere lært at det er altfor dyrt å være fattig. Dersom politikerne før dere hadde brukt penger på å forebygge forfallet på skolene, så hadde ikke situasjonen vært som den er i dag med alt det medfører av arbeid og pengebruk. Nå har dere anledning til å være langsiktige i avgjørelsene deres. Bygg volleyballhallen nå, og unngå å bruke millioner av kroner på ungdom som havner på skråplanet i fremtiden. Denne hallen blir et samlingspunkt i nærområdet, og vi i Råstølen Velforening har planer om å gjøre noe mer ut av den slik at den virkelig blir det samlingspunktet nærområdet trenger.

Så har vi i Råstølen Velforening et spørsmål som vi ønsker svar på. Det er fattet et vedtak i Bystyret om å bygge denne volleyballhallen, og den er tatt inn i budsjettet! Det er fra utsiden sett ingen fornuftige grunner til å overprøve vedtaket i Bystyret. Hvordan kan privatpersoner i Bergen ha noen som helst tiltro til det politiske systemet dersom ikke engang vedtak fattet i Bystyret er gjeldene?? Når skal folk kunne slutte å kjempe?

Hører fra dere med svar på dette spørsmålet!

Med vennlig hilsen

Råstølen Velforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *