Merknader til foreslått reguleringsplan Rå/Grønstølen

Reguleringsplan for Rå/Grønstølen omhandler tilrettelegging for ca. 244 boliger, flesteparten på nordsiden av Flyplassvegen. Råstølen Velforening har idag levert inn innspill på planforslaget, med følgende hovedmerknader:

 • Det må inn rekkefølgebestemmelse om økt skolekapasitet i området før en starter på ytterligere boligbygging.
 • Det må lages en bedre løsning i overgangen fra Harald Sæverudsveg til gangvegen ned Siljustølvegen. Her må en se på flere alternativer som kan minimere risikoen for gående inkludert skolebarn. Om en ikke velger det beste alternativet så må det settes opp en solid bom ved gangveien ned til Siljustølvegen slik at denne gangveien ikke kan brukes som gjennomfarts-vei.
 • Gangfeltet over Grimseidveien ved Fana Stadion må merkes og lyssettes bedre.
 • Det må inn rekkefølgebestemmelse om krav om ball-løkke/ball-binge på området f_UA1.

Merknadene kan leses i sin helhet her:
Merknader Reguleringsplan Rå/Grønstølen

Kunngjøringen fra Bergen kommune kan leses her:
Boliger på Rå (https://www NULL.bergen NULL.kommune NULL.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-99259)

Selv om det var mange som gjorde en viktig jobb i forrige runde, og dette førte til et positivt resultat, så er det fortsatt noen viktige punkter som må bemerkes denne gangen også. Vi håper derfor at flest mulig vil sende inn sine innspill, og da må dere gjerne basere dere på vår merknad men legge til eller trekke fra flere momenter.

Fristen for innsendelse er førstkommende tirsdag, altså 13.11.2012, og dere kan sende deres merknad på mail til postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no (postmottak NULL.planavdelingen null@null bergen NULL.kommune NULL.no)

Emnefeltet i mailen må være ;  Merknader vedrørende forslag til reguleringsplan plannr. 61720000 Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 3, Rå /Grønstølen – saksnummer 200816037

NB! Skriv under med ditt/sameiets/borettslagets/velforeningens navn.

Dersom det er noen spørsmål i sakens anledning så ta gjerne kontakt med Odd Arne Larsen på telefon 93 08 92 91 eller på mail odd.arne@mxholding.as (odd NULL.arne null@null mxholding NULL.as)

mvh
Råstølen Velforening

 • facebook Anbefal på Facebook
 • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1123&title=Merknader+til+foresl%C3%A5tt+reguleringsplan+R%C3%A5%2FGr%C3%B8nst%C3%B8len&summary=Reguleringsplan+for+R%C3%A5%2FGr%C3%B8nst%C3%B8len+omhandler+tilrettelegging+for+ca NULL.+244+boliger%2C+flesteparten+p%C3%A5+nordsiden+av+Flyplassvegen NULL.+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+har+idag+levert+inn+innspill+p%C3%A5+planforslaget%2C+med+f%C3%B8lgende+hovedmerknader%3A%0D%0A%0D%0A%09Det+m%C3%A5+inn+rekkef%C3%B8lgebestemmelse+om+%C3%B8kt+skolekapasitet+i+omr%C3%A5det+f%C3%B8r+en+starter+p)
 • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1123)
 • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1123&text=Merknader+til+foresl%C3%A5tt+reguleringsplan+R%C3%A5%2FGr%C3%B8nst%C3%B8len+-+)
 • print Skriv ut innlegg
 • bookmark Legg til side i favoritter
 • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *