Ingen skole eller flerbrukshall på Tunesflaten!

Som kanskje mange har sett:
Skole og flerbrukshall på Tunesflaten er tatt helt ut av skolebruksplanen! Skolen som skulle stå klar i 2013 er nå fjernet i sin helhet.

Dette kan ikke aksepteres!!

Hvis vi ønsker skole og flerbrukshall i nærområdet vårt, må vi aksjonere nå. Byrådsavdeling for barnehage og skole i Bergen v/ Filip Rygg, kommer til Sandsli vgs 30. august for å informere om videre skoleplaner for Ytrebygda bydel.

Her må vi markere at vi ikke godtar at den tidligere lovte og planlagte skolen over mange år, ikke lenger blir en realitet. Alle prognoser viser at vi trenger ny barneskole i Råstølen, men politikerne vil heller bygge ut Skeie skole med paviljonger.
Hvis vi ikke får ny barneskole, blir det naturlig nok heller ingen flerbrukshall i området vårt.

Det er nå vi kan vise vårt engasjement, snart er toget gått.. Det er sannsynlig at området på Tunesflaten nå vil bli brukt til helt andre formål.

Det oppfordres til at alle i området vårt setter av tid til en markering mandag 30. august på ettermiddagen på Sandsli vgs (v/Biltema). I tillegg blir det innkalt til en samling i slutten av august i nærområdet vårt, for å skape oppmerksomhet i media. Dette er særdeles viktig for å nå frem til politikerne.

Informer alle i deres velforening/sameier/borettslag om planene, så kommer det mer konkret informasjon rundt 15 august.

For at informasjonen skal gå raskt og effektivt i tiden fremover har vi en sterkt oppfordring om at de respektive styrene samler inn mailadresser samt mobilnr. til alle husstandene i sitt sameie/velforening/borettslag. (Vi regner med at mange av dere har dette allerede og dette er evt. en fin anledning til å gjøre det). Fristen for å levere (pr. mail til undertegnede) lister på dette er 20. juli. Vi har forståelse for at det kan være en utfordring å få samlet dette inn til denne fristen grunnet ferieavvikling, så dersom dette ikke er mulig å få gjort innen denne dato har vi en absolutt frist ila uke 32. dvs. søndag 15. august.

Håper dere ser alvoret og konsekvensen av utviklingen i denne saken og følger våre oppfordringer i tiden fremover.

Vi benytter igjen anledningen til å ønske dere alle en riktig god ferie og så stiller vi klar til “kamp” i august. 🙂

Med vennlig hilsen
Råstølen Velforening
v/Trond S. Svanes

Les mer om saken i Fanaposten (http://www NULL.fanaposten NULL.no/artikler/article1113771 NULL.ece).

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F180&title=Ingen+skole+eller+flerbrukshall+p%C3%A5+Tunesflaten%21&summary=Som+kanskje+mange+har+sett%3A%0ASkole+og+flerbrukshall+p%C3%A5+Tunesflaten+er+tatt+helt+ut+av+skolebruksplanen%21+Skolen+som+skulle+st%C3%A5+klar+i+2013+er+n%C3%A5+fjernet+i+sin+helhet NULL.+%0A%0ADette+kan+ikke+aksepteres%21%21+%0A%0AHvis+vi+%C3%B8nsker+skole+og+flerbrukshall+i+n%C3%A6romr%C3%A5det+v%C3%A5rt%2C+m%C3%A5+vi+aksjonere+n%C3%A5 NULL.+Byr%C3%A5dsavdeling+for+barnehage+og+skol)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F180)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F180&text=Ingen+skole+eller+flerbrukshall+p%C3%A5+Tunesflaten%21+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *