Skolebyråden skeptisk til å bygge ny skole for 200 elever

Med prognosene som skolebyråden har lagt til grunn kan det se det mørkt ut for en ny skole på Tunesflaten. – Men ingenting er avgjort, sier skolebyråd Filip Rygg og lover å være åpen for gode forslag.

Som en del av høringsprosessen for den nye skolebruksplanen, inviterte Byråd for barnehage og skole, Filip Rygg (KRF) til folkemøte på Sandsli skole mandag 30. august. Fremmøte var imidlertid langt svakere enn da Råstølen Velforeningen uken før markerte sin motstand mot at Tunesflaten skole var tatt ut av skolebruksplanen. Bare om lag 25-30 personer hadde benket seg foran Rygg da han presenterte hovedtrekken i planen, mot det tidobbelte uken før i Råstølen.

Rygg sa i sin innledning at han ønsker en bærekraftig skolestruktur og at han ønsker å redusere skolearealet med syv prosent. Han er bekymret for den store bygningsmassen i kommunen og vil heller prioritere innhold i skolen fremfor nye bygg. Vedlikehold og personale koster, sa han, men tilbakeviste likevel at planen representerte et kutt. Han viste også til at en av de største debattene hadde stått om Tunesflaten skole, som i foreliggende plan er tatt ut.

Rygg var tvilende til økonomien i å bygge en ny skole for bare 200 elever. Han synes det er en bedre ide å utsette byggingen og heller satse på nye paviljonger på Skeie skole. Men prosessen var ikke avgjort ennå, lovet han.

– Ingenting er banket. Jeg er mottakelig for gode forslag.

Etter innledningen var det åpent for spørsmål.

Enstemmig bydelsutvalg for skole
Leder for Ytrebygda bydelsstyre, Stig Hammersland fortalte at et enstemmig bydelsutvalg hadde stemt for at Tunesflaten skole skulle bygges og viste til den positive betydningen en skole, samt en flerbrukshall ville ha for område. Han stilte spørsmål om Rygg hadde tatt nok hensyn til at det ville komme en fortetting i området.

Alexander Gundersen fra velforeningen vår spurte hvordan man kunne sette i gang en så massiv utbygging i området uten en skole.

– Ser dere konsekvensene for bomiljøet av at dere tar vekk skole og flerbrukshall?

Han viste også til at mange valgte å flytte til området nettopp fordi det var lovet å bygge skole.

Rygg mente man ville ta hensyn til boområdet og at man for sikkerhets skyld vil beholde skoletomten, slik at den kunne anvendes senere hvis behov. Han forklarte også at alle flerbrukshallene var tatt ut av skolebruksplanen. Disse vil følge en egen prosess.

Skepsis til prognosene
Både Hammersland og Alexander Gundersen uttrykte skepsis til prognosene som ligger til grunn for planen.

– Alt tyder på at vi får en kraftig vekst, sa Hammersland.

Rygg sa at prognosene som er utarbeidet for elevtallet, er godt gjennomarbeidet, men han understreket at slike prognoser ikke er helt treffsikre.

Kunne ikke forklare avvik i tallene
Gundersen spurte hvorfor det var avvik på elevtallene i prognosene. Rygg kunne ikke svare på dette og henviste til saksbehandlerne. Da Gundersen konfronterte han med at det var allerede gjort uten at man fikk innsyn i beregningene, lovet Rygg at han skulle personlig være behjelpelig med å legge frem grunnlaget.

Gundersen spurte også om det var tatt høyde for de nye planlagte boligene i området mellom Råstølen og Fleslandsveien. Rygg svarte at han antok dette.

– Hvorfor er man så redd for å bygge skole i ekspanderende miljøer, også med tanke på at Bybanen før eller siden kommer, var et sentralt spørsmål mot slutten.

Rygg uttrykte igjen tro på sine prognoser, og poengterte at han ikke ville bygge skole for 200 elever.

– Hvordan kan det være økonomi i å bygge midlertidige paviljonger og improviserte løsninger fremfor en varig løsning på Tunesflaten, spurte en representant for FAU ved Skeie skole.

Han og flere var også tvilende til at det var mulig å utvide elevtallet på Skeie skole fra dagens 450 til 650.

Dokumentasjon
Et viktig spørsmål blir om Rygg nå vil dokumentere overfor Velforeningen hvordan prognosene er utarbeidet og i god tid før høringsfristens utløp.

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F312&title=Skolebyr%C3%A5den+skeptisk+til+%C3%A5+bygge+ny+skole+for+200+elever&summary=Med+prognosene+som+skolebyr%C3%A5den+har+lagt+til+grunn+kan+det+se+det+m%C3%B8rkt+ut+for+en+ny+skole+p%C3%A5+Tunesflaten NULL.+-+Men+ingenting+er+avgjort%2C+sier+skolebyr%C3%A5d+Filip+Rygg+og+lover+%C3%A5+v%C3%A6re+%C3%A5pen+for+gode+forslag NULL.+%0D%0A%0D%0ASom+en+del+av+h%C3%B8ringsprosessen+for+den+nye+skolebruksplanen%2C+inviterte+Byr%C3%A5d+for+barnehage+og+skole%2C+Filip)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F312)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F312&text=Skolebyr%C3%A5den+skeptisk+til+%C3%A5+bygge+ny+skole+for+200+elever+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Info fra styret. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *