Frist for tilbakemelding om medlemskap i Råstølen Velforening er 1. oktober

21. juni 2010 hadde vi et informasjonsmøte på Skeie skole der vi informerte alle potensielle medlemmer om Råstølen Velforening og oppfordret alle til å bli medlem for å stå sterkere i felles saker som berører nærområdet.

Vi har satt en frist for tilbakemelding om medlemskap 1. oktober, men oppfordrer alle til å gi tilbakemelding snarest dersom det er mulig.

Tanken bak datoen for denne fristen er at de enkelte velforeninger/sameier/borettslag skal kunne ha tid til å ta stilling til medlemskapet, og om nødvendig ha mulighet til å gjennomføre en generalforsamling innen fristen.

Vi stiller gjerne opp på de enkeltes styremøter/generalforsamlinger for å svare på eventuelle spørsmål, og vi oppfordrer alle til å ta kontakt med (styre null@null rastolenvel NULL.no) dersom dere ønsker at vi skal komme på styremøtet deres eller lurer på noe underveis.

Den årlige medlemskontigenten ser vi for oss vil ligge på ca. 100 kr pr. husstand. (Dette er en med andre ord et beløp som de fleste styrer har mandat til å beslutte uten en generalforsamling).

Som vi tidligere har informert om planlegger vi et årsmøtet i Råstølen Velforening torsdag 7. oktober. Innholdet i årsmøtet vil i all hovedsak gå på valg av medlemmer og nytt styret.

Interimstyre
Styret i Råstølen Velforening er pt et interimstyret frem til vi har frivillige kandidater som ønsker å gå inn i styret – vi oppfordret alle som kunne vært interessert i, eller vet om aktuelle kandidater, å ta kontakt med (styre null@null rastolenvel NULL.no).

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F272&title=Frist+for+tilbakemelding+om+medlemskap+i+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+er+1 NULL.+oktober&summary=21 NULL.+juni+2010+hadde+vi+et+informasjonsm%C3%B8te+p%C3%A5+Skeie+skole+der+vi+informerte+alle+potensielle+medlemmer+om+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+og+oppfordret+alle+til+%C3%A5+bli+medlem+for+%C3%A5+st%C3%A5+sterkere+i+felles+saker+som+ber%C3%B8rer+n%C3%A6romr%C3%A5det NULL.%0D%0A%0D%0AVi+har+satt+en+frist+for+tilbakemelding+om+medlemskap+1 NULL.+oktober%2C+men+oppfordrer+alle+)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F272)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F272&text=Frist+for+tilbakemelding+om+medlemskap+i+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+er+1 NULL.+oktober+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Info fra styret. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *