Planer om økt trafikk gjennom Harald Sæveruds Veg

Noen av beboerne har kanskje fått et brev i posten i disse dager fra Asplan Viak – “Reguleringsplan for Raa/Grønstølen- utvidet varsling”.

Bakgrunnen for varslingen er en utvidelse av planområdet til også å omfatte Harald Sæveruds Veg. Veien er mest aktuell som tilkomstvei for det nye boligområdet nord for Flyplassvegen (se eget kart i utvidet varslingsbrev). Foreløpig planarbeid viser ca 180 nye boenheter i området! 180 enheter gir potensielt en økt gjennomgangstrafikk på 360 biler i døgnet (forutsatt at hver boenhet har 2 biler). Dette medfører også at trafikkbildet endres dramatisk på deler av strekningen (som i dag er lite trafikkert) hvor våre barn skal gå til og fra skolen, i tillegg til at det vil føre til mer støy og forurensning.

Påtrykk fra flere hold viktig
Dette er helt klart en sak Råstølen Velforeningen vil engasjere seg i, men det vil i tillegg være viktig at de enkelte styrene i borettslag/velforeninger/sameier kommer på banen for å vise engasjement og påtrykk fra området. Vi ser også behov for at ressurspersoner i nabolaget som advokater, arkitekter o.l. kunne enten hjelpe oss med innspill eller selv engasjere seg. Også hver enkelt som har fått brevet kan selvsagt komme med merknader.

Frist for å komme med merknader/innvendinger
Frist for å komme med merknader til planarbeidet er satt til 7. mars 2011. Merknader (evt. spørsmål til planarbeid/planprogram) kan rettes til Asplan Viak AS ved Mats A. Mastervik, tlf 922 66 968 eller e-post mats.mastervik@asplanviak.no evt. sende brev til:
Asplan Viak
v/ Mats Mastervik
Pb 2304 Solheimsviken
5824 BERGEN

Videre står det i skrivet fra Asplan Viak: “Alle mottatte merknader blir lagt ved når selve planforslaget blir oversendt kommunen for saksbehandling. Det vil være anledning til å komme med merknader til selve planforslaget når dette blir lagt ut til offentlig ettersyn”.

Du kan lese hele skrivet om utvidet varsling fra Asplan Viak her

Opprinnelig forslag til reguleringsplan finnes her

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F661&title=Planer+om+%C3%B8kt+trafikk+gjennom+Harald+S%C3%A6veruds+Veg&summary=Noen+av+beboerne+har+kanskje+f%C3%A5tt+et+brev+i+posten+i+disse+dager+fra+Asplan+Viak+-+%E2%80%9CReguleringsplan+for+Raa%2FGr%C3%B8nst%C3%B8len-+utvidet+varsling%E2%80%9D NULL.%0D%0A%0D%0ABakgrunnen+for+varslingen+er+en+utvidelse+av+planomr%C3%A5det+til+ogs%C3%A5+%C3%A5+omfatte+Harald+S%C3%A6veruds+Veg NULL.+Veien+er+mest+aktuell+som+tilkomstvei+for+det+nye+boligomr%C3%A5det+nord+f)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F661)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F661&text=Planer+om+%C3%B8kt+trafikk+gjennom+Harald+S%C3%A6veruds+Veg+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *