Ønsker du å gjøre en innsats for nærmiljøet og Råstølen?

Vi trenger deg! Råstølen Velforening er avhengig av frivillig innsats fra engasjerte beboere på Råstølen. Frem til nå er Velforeningen drevet av et engasjert og godt styre, det er nå ønskelig å spre arbeidet på flere, og vi ønsker også å få med beboere fra flere borettslag/velforeninger/sameier enn tilfellet er i dag.

Det er to alternativer:

Styremedlem

I juni skal det være generalforsamling i Råstølen Vel. Tre av styremedlemmene er på valg. Ønsker du å bidra med innsats gjennom å sitte i styret? Ta kontakt med valgkomiteen, kontakt info følger nedenfor.

Arbeidsgrupper

Det er også ønskelig å knytte til oss flere engasjerte personer i arbeidsgrupper, som jobber under styret. Tidligere har arbeidsgrupper som ”ung i Råstølen”, ”friluft” og ”utvikling av aktivitetsområder” blitt lansert, der spesielt ”ung i Råstølen” har gjort en god jobb gjennom flere interessante temakvelder. Andre grupper kan være diverse fellesarrangement og ulike aktiviteter.

Ønsker du å bidra i disse arbeidsgruppene, eller har forslag til andre arbeidsgrupper og tema som kan bidra til at Råstølen fortsatt skal være en god plass å bo? Ta kontakt med oss! Råstølen er helt avhengig av at flere ønsker å bidra for felles beste, å jobbe i arbeidsgrupper er både interessant og givende!

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

Arne Konglevoll – 94833177, arne.konglevoll@sr-bank.no (arne NULL.konglevoll null@null sr-bank NULL.no)
Bjørn Årdal – 92640864, bjorn.ardal@spv.no (bjorn NULL.ardal null@null spv NULL.no)

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F979&title=%C3%98nsker+du+%C3%A5+gj%C3%B8re+en+innsats+for+n%C3%A6rmilj%C3%B8et+og+R%C3%A5st%C3%B8len%3F&summary=Vi+trenger+deg%21+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+er+avhengig+av+frivillig+innsats+fra+engasjerte+beboere+p%C3%A5+R%C3%A5st%C3%B8len NULL.+Frem+til+n%C3%A5+er+Velforeningen+drevet+av+et+engasjert+og+godt+styre%2C+det+er+n%C3%A5+%C3%B8nskelig+%C3%A5+spre+arbeidet+p%C3%A5+flere%2C+og+vi+%C3%B8nsker+ogs%C3%A5+%C3%A5+f%C3%A5+med+beboere+fra+flere+borettslag%2Fvelforeninger%2Fsameier+enn+tilfel)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F979)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F979&text=%C3%98nsker+du+%C3%A5+gj%C3%B8re+en+innsats+for+n%C3%A6rmilj%C3%B8et+og+R%C3%A5st%C3%B8len%3F+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *