Innkalling årsmøte 2011 (06.06.12)

Det er duket for Råstølen velforenings årsmøte:

Tid:     Onsdag 6. juni kl. 2000-2200
Sted:   Rå barnehage

Foreløpig saksliste finner dere her.

Forslag til saker til behandling på årsmøte må være sendt til styre@rastolenvel.no (styre null@null rastolenvel NULL.no) innen to (2) uker før årsmøtet (dvs. senest innen 23. mai). Endelig saksliste vil bli sendt ut til alle medlemmene (og kommende medlemmer – se innmeldingsblankett for Råstølen velforening) senest én uke før årsmøtet (dvs. senest 30. mai).
Hvert medlem har adgang til årsmøtet med inntil 2 personer. Ingen av medlemmene har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Velforeninger/Sameier/borettslag som ønsker medlemsskap i Råstølen Velforening ber vi melde fra om dette snarest og senest innen 30. mai.
Valgkomiteen jobber i disse dager med å sette sammen nytt styre.
Vi oppfordrer alle som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen ved

Bjørn Årdal               mail: bjorn.ardal@spv.no (bjorn NULL.ardal null@null spv NULL.no)        mob: 92640864
Arne Konglevoll        mail: arnekon@online.no (arnekon null@null online NULL.no)        mob: 94833177

Sett av Onsdag 6. juni i kalenderen og så håper vi å se flest mulig av dere da. 🙂

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F987&title=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+2011+%2806 NULL.06 NULL.12%29&summary=Det+er+duket+for+R%C3%A5st%C3%B8len+velforenings+%C3%A5rsm%C3%B8te%3A%0D%0A%0D%0ATid%3A%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0+Onsdag+6 NULL.+juni+kl NULL.+2000-2200%0D%0ASted%3A%C2%A0%C2%A0+R%C3%A5+barnehage%0D%0A%0D%0AForel%C3%B8pig+saksliste+finner+dere+her NULL.%0D%0A%0D%0AForslag+til+saker+til+behandling+p%C3%A5+%C3%A5rsm%C3%B8te+m%C3%A5+v%C3%A6re+sendt+til+styre%40rastolenvel NULL.no+innen+to+%282%29+uker+f%C3%B8r+%C3%A5rsm%C3%B8tet+%28dvs NULL.+senest+innen+23 NULL.+mai%29 NULL.+End)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F987)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F987&text=Innkalling+%C3%A5rsm%C3%B8te+2011+%2806 NULL.06 NULL.12%29+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt, Info fra styret. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *