Merknader til foreslått reguleringsplan Fagerheim utbygging

Vedlagt ligger merknader fra Råstølen Velforening på den foreslåtte reguleringsplanen for utbygging på Fagerheim (planID 61010000 for Ytrebygda, gnr. 120, bnr. 5 m.fl. Fagerheim, grunnskole, boliger m.m.).

Les dokumentet her.

Råstølen Velforening oppfordrer så mange som mulig til å engasjere seg i saken ved å sende inn egne merknader til kommunen, enten basert på egne argumenter eller argumenter fra Råstølen Velforenings uttalelse. Det er også mulig å sende inn en kort kommentar om at man stiller seg bak Råstølen Velforenings uttalelse.

Evt. merknader kan sendes til Postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no (Postmottak NULL.planavdelingen null@null bergen NULL.kommune NULL.no)

Link til kunngjøringen fra Bergen kommune:
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-98181 (https://www NULL.bergen NULL.kommune NULL.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-98181)

Les også vår egen tidligere artikkel om saken her.

  • facebook Anbefal på Facebook
  • linkedin Del via Linkedin (http://www NULL.linkedin NULL.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1050&title=Merknader+til+foresl%C3%A5tt+reguleringsplan+Fagerheim+utbygging&summary=Vedlagt+ligger+merknader+fra+R%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+p%C3%A5+den+foresl%C3%A5tte+reguleringsplanen+for+utbygging+p%C3%A5+Fagerheim+%28planID+61010000+for+Ytrebygda%2C+gnr NULL.+120%2C+bnr NULL.+5+m NULL.fl NULL.+Fagerheim%2C+grunnskole%2C+boliger+m NULL.m NULL.%29 NULL.%0D%0A%0D%0ALes+dokumentet+her NULL.%0D%0A%0D%0AR%C3%A5st%C3%B8len+Velforening+oppfordrer+s%C3%A5+mange+som+mulig+til+%C3%A5+engasjere+seg+i+saken+)
  • myspace Del via MySpace (http://www NULL.myspace NULL.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1050)
  • twitter Del på Twitter (http://twitter NULL.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww NULL.rastolenvel NULL.no%2Farchives%2F1050&text=Merknader+til+foresl%C3%A5tt+reguleringsplan+Fagerheim+utbygging+-+)
  • print Skriv ut innlegg
  • bookmark Legg til side i favoritter
  • email Tips en venn via email
Dette innlegget ble publisert i Aktuelt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *